OFERTAT

VIZITA ME KARAKTER EDUKATIV PËR MIRËQENIEN E KAFSHËVE DHE MJEDISIN


Ҫmimet e biletave ndahen sipas kategorive të vizitorëve
Për të rritur 2.00€
Fëmijë 3-14 vjeҫ 1.00€
Familje (2 të rritur, 1 fëmijë mbi 3 vjeҫ) 4,00€
Familje (2 të rritur, 3 fëmijë mbi 3 vjeҫ) 5.00€
Nxënës 1.00€
Grupe, 10+ persona 1.50€ (person)
Personat mbi moshën 65 vjeҫ 1.00€
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeҫ Pa pagesë
Persona me nevoja të veҫanta Pa pagesë

MENYTË DITORE DHE PËR RASTE TË VEÇANTA


Sallat për konferenca, seminare, punëtori, ekspozita


Salla GJURMËT me kapacitet 30 - 150 persona - Auditorium 150 persona - Formacion U 35 persona - Formacion klasë 50 persona - Banket 90 persona - Tryezë e rrumbullakët 40 persona 150€
Salla PUTRAT 20 - 100 persona - Auditorium 100 persona - Formacion U 25 persona - Formacion klasë 40 persona - Banket 70 persona - Tryezë e rrumbullakët 30 persona 100€
Salla e ekspozitave me kapacitet 100 - 150 persona 120€

SUVENIRE TË NDRYSHME TË PYLLIT TË ARINJVE DHE PRODUKTE ARTIZANALE